Varsity Lodge
Tuis
Tuis  
Oor Varsity Lodge  
Prente  
Skets van kompleks
Kaart tot by kompleks
Kompleks: bo-aansig
Kompleks: voor-aansig
Eenheid: A1 en B2
Eenheid: C2 en D1
Vloerplan: Blok A
Vloerplan: Blok B
 
Kontak Ons  
English  
 
Varsity Lodge bied die volgende:

Kliek vir meer inligting
Algehele sekuriteit met gereguleerde toegang
Loopafstand vanaf kampus
Onderdak parkering
Moderne fasiliteite met toegang tot internet
Wassery
Swembad en lapa
Okkupasie vanaf Februarie 2003

Navrae
 
Copyright: Forum SA Trading 52 (Pty) Ltd
© 2002